Uskladnenie čohokoľvek v bublinkovej obálke je dobrý nápad